A.S.T.M.A – 2014

Zaprosiliśmy grupę dzieci w wieku 9-16 lat, zameldowanych na terenie województwa pomorskiego, chorujących na astmę, alergie lub atopowe zapalenie skóry, do projektu A.S.T.M.A.

Projekt „A.S.T.M.A.” był pomysłem na to, by młodzież astmatyczna i z AZS, zerwała ze stereotypami ,przekroczyła ograniczenia, uwierzyła w siebie i zaczęła korzystać z pełni swoich praw. Tematem projektu było pływanie  w basenie solankowym, jako narzędzie umożliwiające włączanie społeczne i aktywne uczestnictwo młodzieży astmatycznej i z AZS. Celem projektu jest wsparcie i aktywizacja grupy młodych astmatyków z AZS poprzez zajęcia na basenie solankowym oraz pozaformalną edukację. Młodzież, która brała udział w projekcie, zdobywała umiejętności pływackie niezbędne do bezpiecznych kąpieli w morzu i basenach. Ponadto podczas kąpieli nawilżać się będzie i chora skóra, gdzie solanka jest zbawiennym lekarstwem dla tego schorzenia. Ponadto młodzież uczyła się projektować ulotkę dot. swojej choroby. Ulotki są dystrybuowane wśród lokalnej społeczności.


ulotka pdf

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.