ReStart – Rehabilitacja, Edukacja i Sport na Zdrowie 2016

Realizacja zadania „REStart – Rehabilitacja, Edukacja i Sport na Zdrowie!” ma na celu zwiększenie dostępu do spersonalizowanego i innowacyjnego leczenia dla dzieci z województwa pomorskiego cierpiących na alergię, astmę, atopowe zapalenie skóry, otyłość i wady postawy, których poziom zaawansowania choroby znacząco wpływa na jakości ich życia i życia ich rodziny. W ramach zadania odbędą się trzy 10-dniowe bezpłatne obozy usprawniające dla łącznie 60 dzieci w wieku 7-16 lat. W dzień zakończenia obozów planowany jest panel edukacyjny dla łącznie minimum 60 rodziców uczestników. Trwałość rezultatów projektu zagwarantują organizowane i nadzorowane przez Fundację Sport na Zdrowie – cykliczne spotkania nieformalnych grup wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych. Terapeutyczno-profilaktyczny program obozów usprawniających oparty jest o innowacyjne połączenie zajęć rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych. To lokalna inicjatywa podjęta dzięki długofalowej współpracy Fundacji Sport na Zdrowie oraz zaangażowanych ekspertów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Obozy odbędą się w nowoczesnych obiektach Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej Fundacji Sport na Zdrowie w uzdrowisku Sopot tuż przy plaży. Udział w obozie pozwoli na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, a także na wzrost świadomości i wiedzy dzieci oraz ich rodziców w zakresie możliwości „zarządzania chorobą”. Dzięki temu posiądą wiedzę, która pozwoli im łatwiej funkcjonować w przyszłości. Jest to rodzaj lekcji na całe życie. Realizacja zadania jest odpowiedzią na problem społeczny jakim jest dynamiczne tempo rozwoju zachorowalności na choroby cywilizacyjne wśród dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym

CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ:

  1. Dzieci w wieku 7-16 lat zamieszujące w województwie pomorskim ze zdiagnowoanymi :
  • Alergią
  • Astmą
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS)
  • Otyłością
  • Wadami postawy
  • innymi chorobami o podłożu alergicznym, pulmonologicznym i neurologicznym (w uzasadnionych przypadkach) których poziom zaawansowania choroby znacząco wpływa na jakość ich życia i życia ich rodziny (łącznie 60 osób)

Rekrutacja:

Weryfikacja zgłoszeń będzie się odbywała pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacyjnych (wiek, poziom zaawansowania choroby oraz jej typ, wyniki badań) w postaci konsultacji medycznych z lekarzem specjalistą, celem ustalenia grupy osób zakwalifikowanych (na podstawie weryfikacji kryteriów i zebranych punktów rekrutacyjnych). Sporządzona zostanie lista uczestników oraz lista rezerwowa.

ankieta zgłoszeniowa: