Reżim sanitarny obowiązujący na zajęciach

 

Szanowni Państwo

 

 

W związku z pandemią COVID-19, Fundacja Sport na Zdrowie otrzymała wytyczne z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny oraz Sanepidu, na podstawie których opracowany został poniższy regulamin wprowadzający nowy reżim sanitarny obowiązujący podczas prowadzenia zajęć na basenie solankowym.

 

Wartym podkreślenia jest, że  liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji.

 

Uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi wytycznymi oraz przestrzegania ich:

 

 1. Na terenie obiektu ( recepcja, szatnie, hala basenowa) może przebywać wyłącznie jeden rodzic/opiekun wraz z jednym dzieckiem.
 2. Zarówno dziecko jak i opiekun nie mogą mieć objawów wskazujących na infekcję ( tj. gorączka, katar, kaszel).
 3. Obowiązujący limit uczestników na każdych zajęciach to 6 dzieci + 6 rodziców + rehabilitant. Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie zgodnie z podanym przez Fundację harmonogramem oraz z zachowaniem piętnastominutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.
 4. Zlikwidowana zostaje poczekalnia, wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz przebywania na obiekcie osób towarzyszących.
 5. Wejście do obiektu możliwe jest tylko i wyłącznie wejściem głównym.
 6. Personel Fundacji został zaopatrzony w środki ochrony tj. rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji.
 7. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności i dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt (dozowniki zamieszczone są w oznakowanych miejscach).
 8. Przebywając na obiekcie obowiązuje nakaz zakrywanie ust oraz nosa aż do momentu wejścia do szatni.
 9. Każda z wchodzących grup korzysta z jednej szatni + przebieralni. Po zakończonych zajęciach szatnie + przebieralnia są dezynfekowane.
 10. Obowiązuje bezwzględna weryfikacja liczby osób przebywających na obiekcie. Każda osoba przychodząca na zajęcia ma obowiązek zgłoszenia się do recepcji, w celu uzupełnienia listy obecności ( rodzic/opiekun nie podpisuje się na liście)
 11. Elementy wyposażenia, stanowiące potencjalne miejsce gromadzenia się i transmisji cząstek wirusa, takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów będą dezynfekowane.
 12. Wskazane jest aby uczestnicy zajęć przychodzili do obiektu nie wcześniej niż 10 minut przez zajęciami.
 13. Przed wejściem na hale basenową obowiązkowe jest wzięcie prysznica.
 14. Na czas zajęć, maseczka powinna być ona zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po zajęciach należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.
 15. Zaleca się, aby pobyt w obiekcie ograniczyć do czasu zajęć i po ich zakończeniu i przebraniu się nie przedłużać czasu spędzonego w obiekcie.