UPRAWIAJMY SPORT – UWALNIAJMY ZDROWIE – Edycja 2016

Zapraszamy  20 dzieci, mieszkańców Sopotu, chorujących na astmę, alergię,  atopowe zapalenie skóry, otyłość lub wady postawy. Dzieci od lutego 2016 będą przyjeżdżać do Ośrodka raz w tygodniu na zajęcia. Zajęcia odbywać się będą wg planu:

  • Luty /marzec 2016– zajęcia na basenie solankowym na przemian z zajęciami w plenerze
  • Od kwietnia 2016 – zajęcia w plenerze na przemian z nauką żeglarstwa (wybór zajęć będzie uzależniony od warunków atmosferycznych)

Zajęcia poprawiające wydolność płuc oraz praktyczne poszerzenie wiedzy wśród dzieci na temat swojej choroby

Dodatkowo zostaną zorganizowane warsztaty dla rodziców na temat: dla rodziców i opiekunów / 1 raz w miesiącu/ zajęcia edukacyjno – warsztatowe na temat: „astma, AZS, alergia, otyłość, wady postawy” jako czynnik wykluczający z uprawiania aktywności ruchowej – przeciwdziałanie stereotypowi”.

Celem realizacji zadania jest:

– wprowadzenie dziecka  chorego na chorobę cywilizacyjna (astmą, alergie, AZS, otyłość, wady postawy) w świat ruchu i uprawiania sportu, jako skutecznego sposobu wsparcia leczenia farmakologicznego astmy, AZS, alergii, otyłości, wad postawy;

– wzrost aktywności ruchowej oraz poszerzenie wiedzy dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne astmę, AZS, alergię, otyłość, wady postawy  odnośnie możliwości bezpiecznego uprawiania sportu oraz dziedzin sportu szczególnie dedykowanych dzieciom ze względów zdrowotnych.

–  przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu rodziców i opiekunów dzieci do choroby jako czynnika wykluczającego z uprawiania aktywności ruchowej

– upowszechnienie świadomości pozytywnego wpływu wysiłku fizycznego na prawidłowy rozwój układu oddechowego, krwionośnego, kostnego, jak również zapobieganiu otyłości wśród dzieci

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Sopotu.

ankieta zgłoszeniowa do projektu: Ankieta zgłoszeniowa