FAQ:


Chce zapisać dziecko

 • Czy mogę zobaczyć jak wyglądają zajęcia przed wykupieniem karnetu?

Tak, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, ustalić termin próbnych zajęć oraz wpłacić zaliczkę 30zł. Po zajęciach potwierdzamy czy zapisujemy dziecko na stały termin.

 • Kiedy i ile muszę zapłacić?

Przed 1 zajęciami wystarczy wpłacić zaliczkę 30zł (60zł za 2 rodzeństwa), zaliczka odejmowana jest opłaty miesięcznej w danym miesiącu.

W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca opłata obliczana jest na zasadzie 44zł (lub 80zł rodzeństwo lub 50zł zajęcia prowadzone metodą Halliwicka) x ilość zajęć pozostałych w danym miesiącu.

Po zapisaniu dziecka na stałe, w każdym następnym okresie rozliczeniowym termin opłaty wypada zawsze 5 dnia miesiąca.

 • Czy muszę podpisywać umowę?

Nie martw się, nie musisz nic podpisywać. Wypełniając kartę zgłoszeniową akceptujesz nasz regulamin.

 • Czy na zajęcia może wejść z dzieckiem 2 rodziców/opiekunów?

Nie, tylko jedna osoba wchodzi do wody z dzieckiem. Drugi rodzic/opiekun może wejść na teren basenu, ale nie do wody. (W czasie wzmożonych wytycznych sanitarnych prosimy o ograniczenie ilości osób przychodzących na zajęcia z dzieckiem do jednego opiekuna)

 • Mam małe dziecko, przyjadę do Państwa z wózkiem, czy mogę wjechać z nim do szatni/ na sale basenową?

Nie, ze względów sanitarnych to niemożliwe. Wózki można zostawić na terenie basenu, przed wejściem do szatni.

 • Czy w szatniach znajdują się przewijaki?

Tak,  szatnie wyposażone są w przewijaki i kojec.

 • Czy muszę mieć ze sobą klapki, czepek, rękawki, okularki?

Klapki należy mieć zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i higieny. Nie wymagamy czepków na basenie w Sopockim Klubie Żeglarskim. Osoby z długimi włosami prosimy o ich związanie. Okularki nie są wymagane.

 • Jestem zapisany za pierwsze zajęcia, co robić po wejściu do budynku?

Po przybyciu do budynku prosimy o skierowanie się do recepcji w celu zgłoszenia obecności u pracownika fundacji.

W holu recepcyjnym znajdują się wieszaki i regał na buty, gdzie należy zostawić odzież wierzchnią oraz przebrać buty na klapki, a następnie przejść do wskazanej szatni basenowej.

 • Jak wygląda okres rozliczeniowy?

Standardowy okres rozliczeniowy zaczyna się w pierwszy dzień miesiąca i kończy ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli zarejestrujesz się w środku miesiąca, (tylko) pierwszy cykl rozliczeniowy zacznie się z dniem rejestracji i zakończy ostatniego dnia miesiąca. Kolejne cykle rozpoczną się standardowo pierwszego dnia miesiąca. Termin płatności wypada zawsze 5 dnia miesiąca.

 • Jak zapisać się na zajęcia:
  1.WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (w trybie online) sportnazdrowie.org/zapisy-na-basen/.   W odpowiedzi otrzymasz maila z potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia, a następnie skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu próbnych zajęć dla dziecka.
  1. DOPEŁNIJ FORMALNOŚCI:– Po ustaleniu terminu otrzymają maila z potwierdzeniem zapisu oraz link do rejestracji w systemie ActiveNow. (Prosimy o rejestrację przed rozpoczęciem zajęć). – Przed pierwszymi zajęciami należy wpłacić 30zł bezzwrotnej zaliczki. (W razie kontynuacji opłata ta zostanie odjęta od opłaty za zajęcia w danym miesiącu). Numer konta otrzymają Państwo w mailu z potwierdzeniem terminu.
  2. PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA- po pierwszych zajęciach skontaktujemy się w celu potwierdzenia kontynuacji zajęć.

Chodzimy na basen

 • Czy na zajęcia może wejść z dzieckiem dwoje rodziców/opiekunów?

Nie, tylko jedna osoba wchodzi z dzieckiem do basenu. Drugi rodzic/opiekun może wejść na teren basenu, nie do wody.

 • Czym jest ActiveNow?

ActiveNow to system, który służy do komunikacji w sprawie Twoich zajęć.

Poprzez niego łatwo możesz:

– zgłosić nieobecność w zajęciach

– zapisać się na odrabianie

– sprawdzić historie płatności oraz bieżące rozliczenie za zajęcia

 • Rodzeństwo – przełączanie użytkownika w systemie ActiveNow

W przypadku rodzeństwa, nie muszą Państwo logować się oddzielnie na każde dziecko. Jeśli są one przypisane do tego samego adresu mailowego, po zalogowaniu pojawiają się opcje wyboru konta.

Kiedy jesteś już zalogowany na konkretnym koncie,  bez potrzeby wylogowywania się możesz przełączyć się między profilami. Wystarczy przełączy użytkownika w prawym górnym rogu (w poniższym linku znajdą Państwo instrukcję jak można tego dokonać).

 • Czy muszę mieć ze sobą klapki, czepek, rękawki, okularki?

Klapki należy mieć zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i higieny. Czepki są obowiązkowe na basenie solankowym w Pomorskim Centrum Reumatologicznym. Nie wymagamy czepków na basenie w Sopockim Klubie Żeglarskim.

 • Ile osób jest w grupie i jak długo trwają zajęcia?

Zajęcia na basenie prowadzimy w niewielkich grupach do 7 osób. Czas trwania zajęć to 30 minut.

 • Czy mogę odrabiać nieobecności na zajęciach?

Tak, ale warunkiem jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej na 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć poprzez system ActiveNow. Zajęcia można odrobić w terminie 60dni od daty zgłoszenia nieobecności. (Czasowo termin został wydłużony do 90dni)

 • Zgłaszanie nieobecności oraz umawianie terminu odrabiania

Nieobecność należy zgłosić tylko i wyłączenie poprzez stronę Activenow.

Brak przesłanego zgłoszenia, najpóźniej na 8 godzin przed zajęciami uniemożliwi odrobienie zajęć. nieobecność można odrobić w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia nieobecności, w przeciwnym razie zajęcia przepadają. (Czasowo termin na odrobienie zajęć został wydłużony do 90dni).

W zakładce ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI wyświetlą się Państwu wszystkie aktualnie dostępne terminy odrabiania. Po wyborze terminu musi zostać potwierdzony przez system Activenow, z którego zostanie wygenerowany mail z potwierdzoną datą i godziną odrabianych zajęć. Nieusprawiedliwiona nieobecność na wyznaczonych zajęciach skutkuje utratą możliwości ustalenia kolejnego terminu odrabiania zajęć.

 • Jak wygląda okres rozliczeniowy?

Standardowy okres rozliczeniowy zaczyna się w pierwszy dzień miesiąca i kończy ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli zarejestrujesz się w środku miesiąca, (tylko) pierwszy cykl rozliczeniowy zacznie się z dniem rejestracji i zakończy ostatniego dnia miesiąca. Kolejne cykle rozpoczną się standardowo pierwszego dnia miesiąca. Termin płatności wypada 5 dnia miesiąca.

Karnety miesięczne przedłużane są automatycznie z miesiąca na miesiąc, chyba że otrzymamy informację o rezygnacji z zajęć. Rezygnację z zajęć należy zgłosić najpóźniej w ostatnim dniu opłaconego miesiąca.

 • Czy możliwa jest zmiana grupy w trakcie miesiąca?

Tak, wystarczy skontaktować się z biurem w celu ustalenia możliwych terminów.

 • Czy istnieje możliwość zawieszenia karnetu?

Tak, istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres 1 miesiąca kalendarzowego w ciągu 12 miesięcy (*z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia) bez ponoszenia dodatkowych opłat i bez konsekwencji utraty miejsca w grupie.

Zawieszenie zajęć i zagwarantowanie miejsca w określonej, wiąże się z bezzwrotną wpłatą 80 zł (160zł za 2 rodzeństwa) za miesiąc w którym nastąpi powrót na zajęcia. Kwota ta zostanie odjęta od kolejnej planowej płatności za miesiąc w którym użytkownik powróci na zajęcia.

*W lipcu i sierpniu zajęcia prowadzone są wg. grafiku wakacyjnego. Opiekunowie deklarują uczestnictwo na zajęciach wakacyjnych w okresie maj-czerwiec.

 • Czy mogę w każdej chwili złożyć rezygnację ?

Możesz w każdym momencie zrezygnować z karnetu, wysyłając email na adres biuro@sportnazdrowie.org lub SMS pod numer 539621647. Pamiętaj jednak, że aby zwolnić miejsce w grupie od kolejnego miesiąca, wypowiedzenie powinno zostać złożone nie później niż w ostatnim dniu obecnego cyklu rozliczeniowego..

 • W jakich godzinach czynne jest biuro?

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15

Kontakt: biuro@sportnazdrowie.org lub 539621647

Recepcja basenowa czynna jest w godzinach zajęć na basenie.