Przejdź do treści
Strona główna » Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe

Fundacja „Sport na Zdrowie” w Partnerstwie z Enamor Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem”

Celem projektu są badania oraz prace rozwojowe prowadzące do opracowania mobilnego systemy monitorowania astmy wraz ze zminiaturyzowanym pikfometrem.

ASTMAMON – WEBINARIUM

Astmamon – webinarium | Facebook

Enamor Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Sport na Zdrowie realizuje projekt pn. “AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” nr RPPM.01.01.01-22-0045/16. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest budowa małego gabarytowo i wygodnego w użyciu sensora – pikflometru dla dzieci, a także opracowanie aplikacji urządzeń mobilnych do bezprzewodowego pobierania danych, systemu przetwarzania danych oraz aplikacji klienta, umożliwiającej dostęp do systemu. Opracowywane rozwiązanie ma pozwolić na bieżące monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych dzieci chorych na astmę, a także wczesne wykrywanie zaburzeń, umożliwiające szybsze reakcje zaradcze. Wartość projektu: 3 987 992,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 560 551,20 zł.

ASTMAMON – MOBILNY SYSTEM MONITOROWANIA ASTMY ZE ZMINIATURYZOWANYM PIKFLOMETREM” 


WEBINARIUM ASTMAMON – MOBILNY SYSTEM MONITOROWANIA ASTMY ZE ZMINIATURYZOWANYM PIKFLOMETREM

Rozpoczęcie webinarium

  • 12:00 – 12:1010 min

Karol Bober – Ekspert Innowacji

„Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla technologii”

  • 12:10 – 12:2010 min

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

„Problem z oddychaniem i co dalej”

  • 12:25 – 12:45; 20 min

Geneza powstania projektu ASTMAMON Joanna Małaczyńska Rentfleisz – Fundacja Sport na Zdrowie.

„System Monitorowania Astmy jako wyzwanie technologiczne”

  • 12:45 – 13:15; 30 min

Maciej Niewiadomski, Przemysław Rolka Enamor Sp. z o.o. – Lider projektu Blok obejmuje: upowszechnienie rezultatów projektu m.in. przedstawienie technologii wspomagania chorób układu oddechowego poprzez mobilny pikflometr i system ASTMAMON, przedstawienie rezultatów testów z użytkownikami oraz możliwości zastosowania wyników do dalszego rozwoju systemu ASTMAMON.

„Kontroluj choroby układu oddechowego z ASTMAMON”

  • 13:20 – 13:50; 30 min

Mariusz Ziółkowski – Ekspert ds. medycznych –  Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.
Blok obejmie prezentację pikflometru i sposobu jego działania, prawidłowy sposób dokonywania pomiaru, możliwości analizy danych z medycznego punktu widzenia, przydatność urządzanie do monitorowania chorób układu oddechowego u dzieci w kontekście przeprowadzonych w ramach projektu testów z użytkownikami, zalety systemu i funkcjonalności systemu wykorzystywane przez lekarzy, pacjentów, opiekunów.

13:50 Pytania od uczestników w formie chatu

Skip to content